De KBC-Polis voor uw reizen biedt de binSluit u voor al uw reizen gedurende één jaar en geldt wereldwijd.


De beste bescherming binnen uw reisverzekering

Verzekering Bijstand Personen

U wordt ziek of geraakt gewond, of er gebeurt thuis iets waardoor u terug naar huis moet keren? Met de Verzekering Bijstand Personen hoeft u zich geen zorgen te maken bij een onvoorziene noodsituatie:

 • We dekken o.a. de kosten voor:
  • Hospitalisatie in het buitenland.
  • Een bijkomend verblijf als u langer dan voorzien ter plaatse moet blijven wegens ziekte, ongeval, quarantaine of sluiting van het luchtruim.
  • Uw repatriëring naar België. Andere verzekerden die daardoor niet naar huis kunnen terugkeren, worden eveneens gerepatrieerd.
  • De heen- en terugreis van één familielid uit België als u door ziekte of ongeval in een buitenlands ziekenhuis moet blijven en er geen meerderjarig gezinslid te plaatse is. Is de gehospitaliseerde minderjarig, dan zorgen we voor de heen- en terugreis van de ouders.
  • Het opsturen of het ter beschikking stellen van geneesmiddelen die medisch noodzakelijk zijn en ter plaatse niet kunnen worden verkregen, van een koffer met kledij en van persoonlijk reisgoed ter vervanging van verloren of gestolen bagage.
 • De medische kosten in het buitenland vergoeden we tot 500 000 euro per persoon. We verdubbelen dat bedrag als u kiest voor de VIP-formule.
 • We zijn 24 uur per dag bereikbaar, 365 dagen per jaar.
 • Zakenreizen zijn standaard meeverzekerd.
Annuleringsverzekering

U kunt onverwachts toch niet op reis vertrekken of u moet vervroegd terugkeren? Vaak zult u uw reis toch nog moeten betalen of blijft u met een deel van de kosten zitten. Met onze annuleringsverzekering is dat niet het geval:

 • We dekken de kosten van uw reis als u uw reis moet annuleren of onderbreken omwille van:
  • Gezondheidsredenen van u of een familielid (bij voorbeeld ziekte, ongeval, overlijden)
  • Studies en werk (bij voorbeeld herexamens, ontslag)
  • Overheidszaken (bij voorbeeld oproep als jurylid)
  • Reisformaliteiten (negatief reisadvies door het Ministerie van Buitenlandse zaken, weigering visum of diefstal van identiteitsbewijs)
  • Een gemist vertrek van uw vliegtuig, boot of trein door een ongeval of pech onderweg .
 • In de reisverzekering op jaarbasis vergoeden we de kosten tot 12 500 euro . We verdubbelen dat bedrag als u kiest voor de VIP-formule. In de tijdelijke reisverzekering verzekeren we de totale reissom van de verzekerde reis.
 • Hebt u een KBC-Kredietkaart Gold of Platinum , dan komt het verzekerd bedrag van deze ruimere annuleringsverzekering bovenop het bedrag voorzien door de annuleringsverzekering die verbonden is aan uw KBC-kredietkaart.
 • Onze Plus-garantie: het is onmogelijk om alle situaties te beschrijven waarvoor een annulering gerechtvaardigd is. Daarom bieden wij u een extra zekerheid: wij aanvaarden ook een gebeurtenis die niet beschreven werd in de voorwaarden, als die voor u toch een overmachtssituatie is die volledig buiten uw wil ligt. Als u een beroep doet op onze plus-garantie, draagt u zelf 25% van de verzekerde kosten. De andere 75% betalen wij. Bij een reis van bv. 2 000 euro krijgt u dan maximaal 1 500 euro terugbetaald.
Bagageverzekering

Weg is uw vakantieplezier als uw bagage gestolen of beschadigd is of als die nooit op de plaats van de bestemming arriveert. Als u dan op een vergoeding kunt rekenen, is het leed misschien een beetje verzacht.

 • We vergoeden uw bagage bij:
  • diefstal met geweld, bedreiging of braak
  • beschadiging of vernieling door een plotse en onverwachte gebeurtenis (aanrijding, overstroming,…)
  • verlies of beschadiging door de vervoersmaatschappij
 • We verzekeren zelfs de voorwerpen die u op reis huurt of gratis mag gebruiken
 • We vergoeden tot 1 500 euro per persoon. Kiest u voor de VIP-formule, dan verdubbelen we dat bedrag
 • Extra: we vergoeden de kosten van een dringende aankoop voor noodzakelijke vervangkledij en toiletartikelen tot 250 euro per persoon, als uw bagage 4 uur na aankomst op uw buitenlandse bestemming nog niet is toegekomen.
Verzekering Reisongevallen met extra bescherming

U hebt een ongeval tijdens uw reis? De gevolgen daarvan kunnen ernstig zijn. De vergoedingen die u van de Verzekering Reisongevallen krijgt, kunnen het ergste leed misschien een beetje verzachten.

 • We vergoeden
  • Tot 100 000 euro voor blijvende letsels
  • Tot 10 000 euro voor gemaakte begrafeniskosten
  • U krijgt een vergoeding van 10 000 euro bij overlijden
  • We verdubbelen de verzekerde bedragen als u kiest voor de VIP-formule.
 • Bent u in België als zwakke weggebruiker slachtoffer van een verkeersongeval met een motorrijtuig, dan hebt u recht op een hoge vergoeding, zelfs als u aansprakelijk bent. In het buitenland hebt u die bescherming niet altijd. Daarom bieden wij u een extra bescherming:
Verzekering Reisgeschillen

Hebt u op reis problemen of geschillen waarvoor u juridische hulp en bijstand nodig hebt, dan kunt u een beroep doen op de Verzekering Reisgeschillen in een aantal welomschreven gevallen.

 • We bieden juridische hulp en bijstand:
  • bij geschillen met reisorganisatoren, verhuurders, herstellers en andere dienstverleners voor de opgesomde contracten gesloten in alle landen van de Europese Unie en in geografisch Europa
  • bij strafrechtelijke en administratieve problemen met politie en overheid in het buitenland
  • bij procedures binnen of buiten de rechtbank, zoals bijvoorbeeld bij de geschillencommissie reizen
 • We streven in de mate van het mogelijke een minnelijke regeling na.
 • Bij een procedure hebt u vrije keuze van een advocaat.
 • De erelonen en kosten die we ten laste nemen, zijn verzekerd tot 50 000 euro per schadegeval voor alle verzekerden samen. Kiest u voor de VIP-formule, dan verdubbelen we dat bedrag

Mogelijke uitbreidingen binnen uw reisverzekering

VIP-Formule

Alle verzekeringen binnen de reisverzekering hebben uitgebreide waarborgen en hoge verzekerde bedragen.

Wilt u toch nog een hoger bedrag verzekeren, dan kunt u kiezen voor de VIP-Formule. U krijgt dan dezelfde uitstekende waarborgen, maar we verdubbelen de verzekerde bedragen.

Zakenreizen

Uw zakenreizen worden standaard meeverzekerd bij de Verzekering Bijstand Personen. Met de uitbreiding ‘Zakenreizen’ worden uw zakenreizen ook opgenomen in de andere verzekeringen die u binnen uw reisverzekering kiest.


De vakantie checklist: welke verzekeringen heb ik nodig?

Ontdek de vakantie checklist van KBC met alle nodige verzekeringen voor uw reis op een rijtje. Zo kunt zonder zorgen van een welverdiende vakantie genieten!

Arents & Partners Verzekeringen BVBA

Albertlaan 220, 9400 Ninove

T. 054 32 95 41

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FSMA 042591 A

KBC logo

Verbonden agent, FSMA 042591 A, van KBC Verzekeringen NV, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België BTW BE 0403.552.563, RPR Leuven, IBAN BE43 7300 0420 0601.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top